سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جعفر نوری – گروه تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهر
مهدی ریاحی خرم – گروه تخصصی مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

با توجه به اینکه دسترسی به آب آشامیدنی سالم از نیازهای اساسی هر جامعه می باشد و آب آشامیدنی سالم بیشترین نقش را در تأمین سلامت، بهداشت و افزایش توان تولید روستائیان دارد و اجرای پروژه های آبرسانی روستایی در مقیاس وسیع می تواند در رشد اقتصادی مؤثر باشد، لذا در این تحقیق تلاش گردید تا قیمت تمام شده هر متر مکعب آب آشامیدنی بهداشتی و نیز هزینه اجرایی پروژه های آبرسانی روستایی به ازای هر خانوار روستایی در سطح استان معین گردد. در این تحقیق گردآوری اطلاعات به روش مشاهده و از طریق بازدیدهای میدانی و ه مچنین مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد علیرغم آنکه در طی ۲۵ سال گذشته قدم های بلندی در راستای تأمین آب آشامیدنی سالم برای نقاط روستایی برداشته شده ولی این مهم هنوز به طور ک امل در استان همدان محقق نگردیده است. در این زمنیه لازم است سرمایه گذاری دولت افزایش یافته و نیز تلاش گردد. با ارتقای دانش و بهبود نگرش روستائیان افزایش بهره وری را محقق سازیم. بر اساس این تحقیق هزینه اجرای پروژه های آبرسانی در روستاهای استان همدان بر اساس قیمت های پایه سال ۱۳۸۱ به ازای هر خانوار روستایی معادل ۳/۹ میلیون ریال بدست آمد. همچنین در این تحقیق راهکارهای لازم جهت بهبود و پیشرفت کار ارائه گردیده است.