سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید قربانی – مربی اقتصادکشاورزی
اسماعیل چمنی – استادیار و مربی گروه علوم باغبانی
محسن شوکت فدایی – دانشیار اقتصادکشاورزی عضوهیئت علمی سازمان مرکزی پیام نور

چکیده:

ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه اقتصاد و تجارت منجر به شکل گیری انقلابی به نام تجارت الکترونیکی شده است توسعه تجارت الکترونیک می توانددر بسیاری از بخشهای مرتبط با کشاورزی و صنایع وابسته به آن مانند حذف واسطه ها و کاهش مستقیم قیمت ها کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی و کاهش قیمت تمام شده محصول تاثیر گذار باشد با این حال اطلاعات ناقصی در ارتباط با میزان و نحوه استفاده از ابزارهای مختلف تجارت الکترونیکی درصنایع مرتبط با بخش کشاورزی وجود دارد بنابراین بررسی میزان بکارگیری تجارت الکترونیکی و نوع استفاده از آن برای برنامه ریزی و استفاده بهتر از آن دارای اهمیت می باشد این تحقیق تلاش می کند تا وضعیت بکارگیری تجارت الکترونیک دربخش کشاروزی را مورد مطالعه قرار دهد اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از صنایع وابسته به بخش کشاورزی استان مازندران جمع آوری شده است نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از تجارت الکترونیک یدر صنایع کشاورزی بسیار محدود و ناامید کننده است.