سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حمیده اکبری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کر
ابوذر پاریزی – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
غلامعباس نکونام – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

اثر اجزاء مختلف بهداشت محیط مدارس از جمله کمیت و کیفیت تسهیلات بهداشتی مانند آبخوریها، دستشوییها، وضعیت آب آشامیدنی، نحوه دفع فاضلاب،مدیریت زباله، ایمنی وزمین های ورزش و فضای سبز بر سلامتی دانش آموزان بسیار با اهمیت است. عدم آگاهی دقیق از وضعیت نیازهای اشاره شده ممکن است اثرات مخرب و جبران ناپذیربر بهداشت محیط جامعه بجا گذارد. با توجه به نقش بهداشت محیط مدارس درارتقاء سطح سلامتی جامعه، این پژوهش با هدف مذکور و به منظور بررسی وضعیت بهداشت محیط، و ارگونومی مدارس شهر کرمان در سال ۸۶ انجام شد. پژوهش توصیفی – مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه تعداد ۲۵۷ مدرسه ابتدایی، راهنمایی، متوسطه (دبیرستان و هنرستان) و پیش دانشگاهی در شهر کرمان را تشکیل میدهد. روش گردآوری اطلاعات سر شماری بوده است. چک لیست تهیه شده به طریق مراجعه به مدارس، مشاهده و مصاحبه با مسئولین تکمیل شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. ۶۸ درصد مدارس وابسته به دولت و ۳۲ درصد مدارس غیر انتفاعی بوده اند. حداقل مساحت مدارس مورد نیاز به ازای هر دانش آموز در ۵۵/۷ درصد مدارس ابتدایی و راهنمایی مورد بررسی رعایت شده و در ۸۶/۴ درصد از دبیرستانها و هنرستانها مورد مطالعه رعایت نشده بود. سرانه فضای سبز به ازای هر دانش آموز ۰/۵ متر مربع است که در ۶۷/۴ درصد مدارس رعایت نشده است . ۵۳/۱ درصد از مدارس فاقد اتاق خدمات بهداشتی بودند. ۸۹/۹ درصد مدارس آب آشامیدنی سالم داشته اند. تنها ۶۶/۳ درصد از مدارس به ازای هر ۴۰ دانش آموز یک چشمه توالت داشته اند. در ۹۵/۹۶ درصد مدارس روش دفع فاضلاب بهداشتی بوده است. ۷۶ درصد مدارس دارای زباله دان بهداشتی بوده که از این تعداد ۹۰/۲ درصد فاصله زمانی تخلیه و شتسشوی زباله دان را رعایت می کردند. ۷۶ درصد از مدارس آئین نامه ماده ۱۳ قانون مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی را در بوفه رعایت نموده بودند. در ۹۲/۶ درصدمدارس میز و نیمکت متناسب با قد دانش اموزان بود. ۸۰ درصد کلاسهاحداکثر استفاده از نور طبیعی را داشته اند. وضعیت بهداشت و ایمنی مدارس با توجه به مطالعات انجام شده در ۱۳ سال قبل روند رو به بهبودی را نشان داده و در مجموع با توجه به طبقه بندی انجام شده در مطالعه خوب ارزیابی می شود.