سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا قاینی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست دانشگاه سمنان
علی اکبر تقی زاده – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه بیرجند
اکبر مرتضایی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه بیرجند

چکیده:

مساجد جزو اماکن عمومی به شمار می آیند و همانند سایر اماکن مشابه رعایت موازین بهداشتی در آنها ضروری است. در صورت کم توجهی به این موضوع ممکن است این اماکن به صورت کانونی در انتشار عوامل بیماری زا در آمده و سلامتی جمعیت استفاده کننده را به مخاطره اندازند. روش تحقیق : در این مطالعه ابتدا با هماهنگی سازمان تبلیغات تعداد ۳۹ مسجد و اماکن متبرکه شناسایی و سپس جهت تکمیل چک لیست های استاندارد به اماکن مراجعه شد. یافته ها : بر اساس نتایج حاصله از چک حاصله از چک لیست ها و مشاهدات ۵۱/۸۲ درصد مساجد دارای وضعیت بهداشتی مطلوب ، ۳۵/۹ % وضعیت بهداشتی متوسط و ۱۲/۸۲ % دارای وضعیت بهداشتی نامطلوبی بودند. بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج فوق به طور کلی مساجد از وضعیت بهداشتی متوسطی برخوردارند.