سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس فولادیان – کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای
سیدحسین حسینی – دکتری حرفه ای
عباس احدی – کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای
سیدعابدین موسوی –

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که جزء لاینفک زندگی انسان محسوب میگردد مواد زائد جامد است امروزه با وسیع تر شدن شهرها و بدلیل کمبود محلهای دفن بهداشتی و آلودگی ناشی از این محلهای دفن انتقال پسماند به مکانهای از پیش طراحی شده اهمیت یافته است دراین راستا معیارهای خاصی جهت محل یابی ایستگاه انتقال زباله از نظر اقتصادی و زیست محیطی مدنظر می باشد بعض از شهرهای شمالی کشور بدلی لکمبود فضای دفنهمواره دچار مشکل دفع پسماند بوده است لذا انتقال زباله به مکان مناسب مورد توجه قرار گرفته است از طرفی سایت های انتقال پسماند نیز باید براساس معیارهای زیست محیطی احداث گردند لذا بر ان شدیم تا سایت انتقال پسماند شهر بندرگز را با استانداردهای زیست محیطی مورد بررسی قراردهیم این تحقیق یک مطالعه توصیفی موردی از دیدگاه زیست محیطی برروی ایستگاه انتقال پسماند شهر بندرگزونوکنده در تابستان سال ۹۰ می باشد این مقاله پارامترهای مختلف یک ایستگاه انتقال پسماند مطلوب را با سایت انتقال پسماند شهر بندرگز ونوکنده مورد بررسی و مقایسه قرارداده نتایج و پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت زیست محیطی آن ارایه نمودها ست.