سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مظفرالدین واعظی – هئیت علمی دانشگاه تهران
عبداله جبلی سینکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
مهدی زرین سبب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

آموزش عالی به عنوان رکن اصلی پیشرفت و توسعه جوامع در کشور ما درگیر معضلات و چالش های متعددی می باشد . گسترش روز افزون این مشکلات باعث رکود اقتصادی و کاهش سهم ایران در پیشرفت های جهانی شده است. لیکن حل اینمشکلات نه از راه پاسخ های مقطعی و مجزا بلکه از یک ایده جامع و فراگیر حاصل می شود بنا به اعتقادی که مطرح می شود راه حل اصلی این چالش ها در بازنگری به ماهیت و فلسفه وجودی آموزش عالی است به نحوی که اگر کارکرد های جامعمورد انتظار از آن بازشناسی شود، مشکلاتی از قبیل نقصان در پژوهش، ناتوانی های مالی دانشگاه ها و عدم تولید نیرویانسانی و دانش های کاربردی صنعت در سایه آن حل شده به پیشرفت همزمان آموزش عالی و دیگر بخش های کشور سرعتی دو چندان خواهد داد. این مسأله محقق نمی شود مگر با تدوین وکاربست برنامه ریزی های دقیق و بجا تا با استفاده از اصول ومبانی برنامه های تدوین شده در زمینه های مختلف بخصوص بحث آموزش بتوانیم مسیر آموزش عالی کشور را از سمت وسوی فعلی که گاهاً به نا کجا آباد می رود به مسیر اصلی اش که همان توسعه و ترقی علم و دانش و همچنین بهره گیری کشور از این میان است اجرا شود.در همین راستا و از میان متغییر های بسیاری که در زمینه آموزش عالی کشور وجود دارد و ه رکدام از آن ها در راه توسعه آموزش عالی نقش حیاتی دارند به مقوله برنامه ریزی آموزشی پرداخته و به موانع و چالش های آن در آموزش عالی اشاره می شود تا با شناخت این موانع در صدد رفع آن ها برآمده و آموزش عالی هدفمند تر و پویاتری داشته باشیم.