سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – مدرس – دانشگاه آزاد اسلامشهر
حسین تورنگ – مدرس – دانشگاه آزاد اسلامشهر

چکیده:

افزایش قیمت جهانی نفت، اتمام پذیری منابع فسیلی، افزایش جمعیت جهان، ارتقای کیفی سطح زندگی،« انرژی با تکیه بر ایمنی محیط و انرژیهای غیر فسیلی » مسایل زیست محیطی، رویکرد جهانی به فن آوری باعث شده است تا در سالهای اخیر اکثر کشورهای جهان بطور چشمگیری به سمت استفاده از انرژیهای نوین ترغیب شوند، که به گسترش بیشتر استفاده از انرژیهای نوین و مخصوصاً منابع انرژی زیست توده و سوختهای زیستی انجامیده است. در این پژوهش ابتدا انواع شکلهای انرژیتولید شده از منابع زیست توده که شامل بیوگاز، بیوفیول و سوختهای جامد زیستی میباشد، معرفی شده است و در ادامه مزایا، محدودیتها، انواع منابع زیست توده و میزان کاربری آنها بررسی شده و سپس وضعیت کلی برخی از آنها در جهان مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته و همچنین راهکارهای عملی برای استفاده گسترده تر و تولید تجاری برخی انرژ – ی های حاصل از زیست توده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از سوختهایی زیستی مخصوصاً بیودیزل در اروپا به عنوان یک سوخت جایگزین مطرح شده است آنچنان که کشور آلمان از حیث تولید بیودیزل در رتبه نخست اروپا قرار دارد. از نگاه دیگر محصولات کشاورزی مانند دانه- های روغنی بخصوص روغن کلزا و روغنهای پسماند خوراکی و ضایعات حاصل از محصولات کشاورزی به عنوان مهمترین منبع زیست توده و سوختهای زیستی مطرح میباشد، بنابراین توسعه پایدار بخش کشاورزی تاثیر بسزایی بر تولید این بخش انرژی جدید دارد، میتوان کشاورزی را به عنوان یک منبع مهم انرژی دانست. بعلت آلودگی زیست محیطی کمتر، بهبود وسایل حمل و نقل و انباشت مواد حجیم زیست توده، فن آوری های جدید تبدیل برای استفاده بهتر از زیست توده و بالابردن بازده تبدیل و کاهش هزینههای مصرفی تولید زیست توده میتواند راهکارهای اساسی در استفاده از این انرژی تجدیدپذیر باشد. تهیه اطلس منابع زیست توده و امکان سنجی تولید انرژی از منابع زیست توده یکی از مهمترین فعالیتها در حوزه شناسایی و توسعه منابع انرژی زیست توده در مناطق مستعد کشور میباشد