سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدی – مدرس دانشگاه آزاد بوئین زهرا
محمد کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
مرجان تخت آبنوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک

چکیده:

افزایش قیمت جهانی نفت اتمام پذیری منابع فسیلی افزایش جمعیت جهان ارتقای کیفی سطح زندگی مسائل زیست محیطی رویکرد جهانی به فناوری مقوله انرژی با تکیه برایمنی محیط و انرژی های غیرفسیلی باعث شده است تا درسالها یاخیر اکثر کشورهای جهان بطور چشنگیری به سمت استفاده از انرژی های نوین ترغیب شوند که به گسترش بیشتر استفاده ازانرژی های نوین و محصوصا منابع انرژی بیوماس و سوخت های زیستی انجامیده است دراین پژوهش ابتدا انواع شکلهای انرژی تولید شده ازمنابع بیوماس که شامل بیوگاز بیوفیول و سوختهای جامد زیستی می باشد معرفی شده است که درادامهمزایا محدودیت ها انواع منابع بیوماس و میزان کاربری آنها بررسی شده و سپس وضعیت کلی برخی از آنها درجهان مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته و همچنین راهکارهای عملی برای استفاده گسترده تر و تولید تجاربی برخی انرژی های حاصل از بیوماس مورد بررسی قرارگرفته است نتایج انی تحقیق نشان میدهد که استفاده از سوختهای زیستی مخصوصا بیودیزل دراروپا به عنوان یک سوخت جایگزین مطرح شده است