سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا پیشگاهی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ریحانه عالم – کارشناس ارشد
فاطمه سادات میراحمدی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی

چکیده:

انسان درطول زندگی خود تلاش بی وقفه ای برای بدست آوردن و تامین آرامش و امنیت داشته است وجود امنیت دریک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت روانی درآن جامعه زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه به امنیت فردی و اجتماعی بیشتری نیاز دارند زیرا از یک طرف آسیب پذیرهستند و ازسوی دیگر منتقل کننده احساس امنیت و آرامش به نیم دیگر از جامعه هستند بخصوص اگر این زنان درمناطق خاص جغرافیایی مانند مرزها ساکن باشند با توجه به مرزهای گسترده کشور ایران و مجاورت با کشورهای متعدد ضرورت بررسی وضعیت امنیت زنان ساکن دراین مناطق بیشتر احساس میگردد این مقاله به بررسی وضعیت امنیتی روانی و جانی زنان پنج شهرستان مرزی استان کرمانشاه براساس شاخصهایی مانند میزان نگرانی ازتهاجم خارجی میزان نیاز به قوانین حمایتی بیشتر و میزان دسترسی به بیمه می پردازد.