سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی مقصودپور – مربی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه حیاوی – دانشجوی کارشناسی راشد مدیریت اجرایی

چکیده:

امروزه دانش و اطلاعات به یکی از مهمترین نهاده های تولید و محور اصلی توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها تبدیل شده است استفاده از فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات بخصوص اینترنت و اینترانت درتمام بخشهای اقتصادی به سرعتدرحال افزایش است رایانه و اینترنت سرعت دسترسی و تجزیه و تحیل اطلاعات را بالا برده و اقتصاد مبتنی بر دانش به سرعت جای اقتصاد مبتنی برتولید را گرفته است امروزه کشورهایی از رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر برخوردارند که به گسترش صنایع دانش محور و صادرات کالاهای دانش برتوجه بیشتری دارند دراین مقاله ابتدا به مفهوم دانش پرداخته شده و درادامه با ارایه تعاریفی از اقتصاد دانش محور فرایندهای اساسی و چارچوب آن مشخص شده است سپس شاخصهای اندازه گیری اقتصاد دانش محور آورده شدهو جایگاه ایران در اقتصاد دانش محور در بین کشورهای جنوب غربی آسیا با توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله با استفاده از شاخص تخمین دانش بانک جهانی بررسی شده است.