سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
اسماعیل خسروپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
سیدانور حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
درنا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یزد

چکیده:

در جنگلهای زاگرس به علت تراکم بالای جمعیت و وابستگی شدید معیشتی روستاییان وجنگل نشینان به جنگل و محصولات آن و غیر قابل اجتناب بودن مدیریت آن به کمک مردم محلی، ما را برآن می دارد تا با اعمال نوع خاصی از مدیریت (مدیریت مشارکتی) این جنگلها را به سمت یک جنگل پایا و ایده آل پیش برده که از نابودی و تخریب آن جلوگیری گردد و همچنین نیاز های مردم محلی را تاحدی که به جنگل آسیب جدی و جبران ناپذیر وارد نسازد برآورده گردد . جهت این کار باید با نیازها و خواسته های مردم محلی و جوامع جنگل نشین کاملاً آشنا گردیده و نظرات آنها را در برنامه ریزی ها و هدف گذاری دخالت داده تا کمترین تعارض در مدیریت جنگل و خواسته های مردم محلی پیش آید . جهت مقایسه بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی ساکنین جنگل های زاگرس میانی سامانه عرفی روستای داربید در بخش شیروان چرداول ایلام انتخاب شد . نتایج این تحقیق نشان داده که تعداد ۱۱۱۵ رأس گوسفند توسط صاحبان آنان در سامانه عرفی این روستا چرانیده می شوند ومیانگین تعداد دام هر خانوار ۶۵/۵ رأس می باشد و این مقدار در خانواره ای کوچرو با ۹۱ رأس بیشتر از خانوارهای یکجا نشین با ۴۲/۲ رأس به ازای هر خانوار می باشد . متوسط تعداد افراد خانوار ۵/۳ می باشد و این متوسط بالا می باشد زیرا اکثر کارهای دامداران با نیروی انسانی که شامل اعضای خانوار می باشد صورت می گیرد . کل جمعیت روستا ۹۰ نفر می باشد که ۴۸ نفر آنان مرد و ۴۲ نفر زن می باشد و متوسط تعداد مذکر به ازای هر خانوار۲/۸ ومونث ۲/۵ می باشد . از جمعیت روستا ۴۹ نفر در رده زیر ۳۰ سال قرار داشته که به ازای هر خانوار۲/۹ می باشد . نیاز سوختی روستا از طریق جنگل و سوخت های فسیلی تأمین می گردد ، ۹ خانوار ( معادل ۵۳ درصد جمعیت روستا) یکجا نشین بوده و نیاز خود را از جنگل برآورده کرده است . ۸۲ درصد از خانوارها به کشاورزی و دامداری مشغولند و خانوار هایی که فاقد کشاورزی و دامداری بوده مشغول به کارگری بوده اند. پیشنهاد می گردد جهت بهبود وضعیت جنگل های این بخش کشور سوخت رسانی به موقع و سر وقت صورت گیرد و جهت جلوگیری از تبدیل عرصه جنگلی پیشنهاد می گردد که از تکنیک عکس هوایی کمک گرفته و در عرصه های تغییر یافته طرح های مانند طوبی و غیره اجرا گردد . ورود دام به جنگل و مراتع کنترل گردد و بر اساس ظرفیت برد این مناطق صورت گیرد .