سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمود حافظی رشتی – مهندس کامپیوتر(نرم افزار)شاغل در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گی
شادی موئد رضایی –

چکیده:

امروزه اینترنت یک وسیله حیاتی برای بسیاری از مردم کشورها به شمار می رود و انبوهی از اطلاعات بدون قیود زمان مکان و با انرژی کمتر دردسترس می باشد لذا رشد بیشتر و روزافزون این پدیده نیز قابل پیش بینی است و پایبندی بیشتر انسان ها به این پدیده ارتباطی روز به روز بیشتر خواهد بود یکی از مشکلات جدی که می تواند گریبان گیر کاربران اینترنت و فضاهای مجازی گردد نوعی عارضه به نام اعتیاد به اینترنت Internet Addiction Disorder می باشد اعتیاد به اینتر نت درموارد حاد م یتواند به مانند یک بیماری خود را نشان دهد که دراین مرحله درمان آن ضروری می نماید واین درحالی است که بسیاری از این بیماریان از ابتلا به آن بی خبرندو آن را جدی نمی گیرند. هدف ازای تحقیق بررسی وضعیت اعتباد به اینترنت درمراجعین به مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.