سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه نظری – لیسانس مهندسی صنایع کارشناس بهبود روشها دفتر منابع انسانی و تحول ادا
بهرام جلیل خانی – فوق لیسانس مدیریت مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری زن

چکیده:

سیستم پیشنهادها suggestions system SS ابزاری است که از طریق آن می توان با ایجاد روحیه مشارکت فردی و گروهی به یافته های ذهنی و اندیشه های سرمایه عظیم انسانی در حل مسائل و دستیابی به راه حل های بهینه در راستای بهبود فرایندها و بهسازی مستمر سازمان دست یافت اگرچه نظام پیشنهادها یکی از تکنیکهای مدیریت مشارکتی است ودر بالندگی سازمان موثر است ولی مشاهده میشود که در علم اهداف پیش بینی شده ان محقق نشده است از این رو بررسی و شناسایی مشکلات ان و ارائه راه کارهایی جهت رفع این مشکلات از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در جهت استقرار مناسب و خوب این نظام دردستگاههای اجرایی می تواند موثر باشد.