سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدامیرحسین بهشتی – کارشناس ارشد راه و ترابری
علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت
نوید امیرپاشائی – دانشجوی کارشناس یارشد

چکیده:

امروزه به باورتمامی صاحبنظران مباحث مدیریت پروژه تهیه تحلیل و انتشار اطلاعات مناسب وبهنگام یکی از عوامل اساسی درموفقیت پروژه و ابزاری مهم درجهت ارتقا تاثیرات تصمیمات گرفته شده درسازمان پروژه بشمار میرود متاسفانه علیرغم اهمیت فوق العاده صنعت ساختمان درکشور چه به جهت ارزش افزوده آن دراقتصاد حجم بسیارزیاد نقدینگی و نیروی انسانی و ماشین آلات درگیر درآن و چه به لحاظ اثرات اجتماعی آن استفاده ازرویکردها و ابزارهای نوین مدیریت پروژه چندان جاری نمی باشد دراین مقاله تلاش شده است وضعیت استفادها زسیستمهای مدیریت اطلاعات درپروژه های ساختمانی کشور مطالعه موردی پروژه های ساختمانی شهرزنجان مورد بررسی قرارگیردبرای این منظور درابتدا به توضیح ویژگی سیستم های اطلاعات مدیریت و وضعیت جاری صنعت ساختمان پرداخته و سپس با استفاده از روش مطالعه میدانی نظرات دست اندرکاران صنعت ساختمان استان زنجان مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.