سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بابک توکلی – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
فریبرز جمالزاده – عضو گروه پژوهشی محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان
عبداله توکلی – معاونت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی گیلان

چکیده:

اتش سوزی جنگلها عمد و غیرعمد از جمله عوامل مخربی است که مانند قطع بی رویه و غیرمجاز درختان تبدیل جنگلها به زمینهای زراعی چرای مفرط دام و افات و بیماریها تخریب جنگلها را در طی چنددهه گذشته باعث شده است ویژگیهای اقلیمی متفاوت در سطح استان گیلان سبب گردیده است رخداد حریق در جنگلهای استان نیز تابعی از خصوصیات اقلیمی گردد. بررسی نتایج حاصل از ۱۱۱ فقره اتش در طی سالهای ۷۱ تا ۷۸ در استان گیلان نشان میدهد که سال ۷۴ با میزان ۳۷/۲۵ هکتار اتش سوزی به ازای هر رخداد بالاترین میزان و در سال ۷۲ با میزان ۰/۵ هکتار به ازای دو مورد اتش سوزی دارای کمترین میزان باشد. براین اساس مشخص شد که از ۱۱۱ فقره اتش سوزی به وقوع پیوسته در جنگلهای گیلان در طی این سالها ۶۹/۳۷ درصد آن از اوایل ابان ماه لغایت پایان بهمن ماه صورت پذیرفته که می توان علت آن را به خزان درختان و وزش بادهای گرم نسبت داد البته سوء استفاده خلافکاران از شرایط مناسب طبیعی برای اتش سوزی را باید به عنوان یک عامل بسیار موثر مدنظر قرار داد نتایج تحقیق مشخص می نماید که در سال ۷۴ نسبت به سالهای دیگر بیشترین تعداد اتش سوزی در بیشترین سطح اتفاق افتاده است خشکی هوا وزش باد و کمبود بارندگی در سال ۷۴ از جمله عوامل طبیعی محسوب شده که شرایط مساعدی را برای ایجاد اتش سوزی های عمد فراهم اورده بود.