سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صفی الله صفائی – دانشگاه پیام نورهمدان
اکبر خدابخشی – دانشگاه بوعلی سیناهمدان

چکیده:

دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی تعلیم و تربیت منابع انسانی متخصص درجامعه نقش اساسی ایفا مینمایند و توجه به مقوله ی آموزش کارافرینی دردانشگاه به توسعه بهتر این امر کمک م یکند شاید تغیی ررویکرد دانشجویان و دانش اموختگان از کارجویی به کارافرینی به سبب درک این مطلب است که دردنیای امروز دانش اموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی است که پا را از حوزه دان شو محفوظات خود فراتر گذاشته ودرحل مسائل عملی آن محدوده تخصصی مهارت داشت موفق عملکند به همین دلیل است که اموزش کارافرینی دردانشگاه ها و مراکز اموزش عالی مورد توجه بیشتری قرارمیگیرددراین پژوهش تلاش شده تا جایگاه کارافرینی دردانشگاه های ایران مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد دانشگاه می تواند و انتظار می رود که با کتیه بررسالت اصلی خود یعنی اموزش و پژوهش کاربردی نمودن و بهره برداری ازقابلیت های ایجاد شده دردانش آموختگان را ازطریق ایجاد مراکز دانش بنیان هموار و رشد مداوم دانشگاه صنعت دولت و سایربخشهای جامعه را درهمه زمینه ها عینیت بخشد.