سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسفندیار ظهور پرالک – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

بیماری آتشک گلابی (Fireblight) از بیماریهای بسیار خطرناک درختان میوه دانه دار ، بخصوص گلابی بوده و با عامل باکتریائی Erwinia amylovora تا کنون در بسیاری از مناطق ایران بصورت خسارتزا مشاهده و عامل بیماری جدا گردیده است علائم لکه های آب سوخته تراوش باکتریایی ، شانکر ، پژمردگی وسرعصائی شدن روی درختان گلابی (Pyrus comnunis) به (Cydonia oblonga) و سیب (Malus communis) در برخی باغات استانهای خراسان دیده شد . در تعدادی از درختان علائم بیماری تا اندازه ای مشابه علائم ناشی از Erwinia amylovora بوده ولی ترشحه شیرابه از بافت های آلوده مشهود نبود.بیماریزائی استرین ها با آزمونهای فوق حساسیت روی برگ توتون وشمعدانی ومایه زنی میوه های نارس گلابی تائید شد. این جدایه ها گرم منفی ، بیهوازی اختیاری و کاتالاز مثبت بودند. جدایه ها اکسیداز، نیترات و آرجی نین دی هیدرولاز منفی بوده وقادر به لهانیدن ورقه های سیب زمینی نبودند . آنها قادر به هیدرولازژلاتین ، نشاسته، اسکولین وتولید اندول و H2S نبودند. گلوکز وسوکروز از جمله منابع کربنی قابل استفاده به وسیله جدایه ها بود.هیچیک از جدایه ها توانایی استفاده از مالتوز، لاکتوز، گالاکتوز و مانوز را نداشتند . بر اساس ویژگیهای یاد شده وخصوصیات دیگر جدایه ها به عنوان Erwinia amylovora شناسایی شدند. بر اساس تعدادی آزمون انجام شده در برخی از نمونه ها دارای سوختگی گل در درختان گلابی باکتری Pseudomonas syringae pv (pss)syringae تحت نام بلاست گلابی جداسازی و گزارش شد. نتایج بررسی ها نشان میدهد استرین های متعلق به میزبانها و نواحی مختلف مشابه بوده و احتمال وجود گونه جدید E.pyrifolia در آنها نیست.