سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدناصر سعیدی – استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
فاروق رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی
امیر سعیدنورامین – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

یکی از ابزارهای مهمجهت برقراری ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی کنترل و بازرسی کشتیهای خارجی می باشد و آخرین ابزار جهت حذف کشتیهای غیراستاندارد از سطح دریاها می باشد دراین تحقق با استفاده ازتحلیل داده های بدست آمده از سازمان بنادر و دریانوردی ایران درمورد کنترل و بازرسی کشتی های ورودی به آبهای سرزمینی ایران از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ میزان اثربخشی این بخش را درایران مورد بررسی قرا ردادیم درنهایت دراین تحقیق معین شد که طی این سالها ۴۳۲۴ کشتی مورد بازرسی قرارگرفت که از این مقدار ۲۶۹۲ کشتی دارای نقص بودند که دراین بین ۴۶۶ کشتی توقیف شدند و بیشترین نقض قوانین را هم کشتی های تحت پرچم روسیه دارا بودند. و بیشترین توقیف کشتی هم مربوط به کشتیهای اذربایجانی بوده است