سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نقی زمانی – کارشناسان بهداشت محیط استان یزد
حمید زارع سروی –
وحید جعفری –
محمدرضا محمودی صدر –

چکیده:

حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی درطول تاریخ حیات بشر رنج ها و مشکلات فراوانی را برمردم نقاط مختلف جهان تحمیل کرده است که بعضی نه تنها منطقه ای خاص بلکه همه مردم جهان را تحت تاثیر قرارداده اند فعالیت آتشفشان ها سیل، زلزله جنگ و همه گیری هایی نظیر وبا و طاعون و … از جمله حوادثی هستند که خسارات زیادی را به جامعه بشری وارد کرده اند بروز حوادثی از این دست سبب ایجاد شرایطی سخت و پیچیده برای ساکنین مناطق حادثه دیده می شود کنترل سلامت و بهداشت عمومی بلادیدگان از اولین اقداماتیست که از اهمیت ویژه و فوق العاده ای برخوردار می باشد بی تردید مشکلات ایجاد شده و تلفات انسانی پس از بروز این گونه حوادث غیرمترقبه با وضعیت عادی بسیار متفاوت بوده لذا شیوه عمل و مدیریت بحران از جمله کنترل و مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری می تواند در کاهش اثرات و عوارض ناشی ازاین گونه حوادث و همچنین ترمیم و عادی سازی شرایط تاثیر گذارباشد هرچند اطلاع یافتن و ممانعت از بروز حوادث غیرمترقبه کاری محال می باشد اما با نجام برنامه ها و پروژه های پیشگیرانه آمادگی و تربیت نیروهای کارشناس و تقسیم وظایف و مستئولیت ها می توان صدمات و خسارات را به حداقل کاهش داده بدون تردید نقش نیروی انسانی کارآزموده درمدیریت بحران و هدایت صحیح برنامه ها کلیدی ترین بخش در مقابله با اینگونه بحران ها می باشد. این مقاله از نوع تحلیلی توصیفی می باشد سعی بر این دارد که ضمن بررسی وضعیت تیم های بحران استان یزد و امکانات و تجهیزات به بررسی میزان آمادگی این تیم ها دربرخورد و مواجهه با حوادث غیرمترقبه بپردازد.