سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امید مقاریان – دانشگاه تبریز – گروه علوم کامپیوتر
آیاز عیسی زاده – دانشگاه تبریز – گروه علوم کامپیوتر
جابر کریم پور – دانشگاه تبریز – گروه علوم کامپیوتر

چکیده:

توصیف سیستم بر اساس نیازهای کاربران و طراحی معماری برم افزار دو فعالیت کلیدی از فرآیندهای تولید یک نرم افزار هستند. زبتمهای گوناگونی برای توصیف رفتار یک سیستم وجود دارد که تعدادی از آنها رفتار سیستم را به صورت بصری و عمدتا با استفاده نمودارها box-and-line نمایش می دهند. در این میا پژوهش های مختلفی برای تبدیل این توصیفات به معماری و حتی پیاده سازی (کد) انجام شده است که هر کدام با توجه به یک یا چند نموداری که مورد استفاده قرار داده اند و با تاکید بر یک سری از ویژگی خاص معماری مقصد سعی در ارائه روندی برای انجام این تبدیل به صورت الگوریتمیک و مرحله به مرحله داشته اند.بعضی از این تبدیلات از توصیفاتی بصری که پایه صوری (فرمال) دارند استفاده می نمایند که دارای مزیت های متعددی در توصیف سیستم می باشند. نمودارهای UML بعنوان یکی از محبوب ترین زبانهای توصیف بصری غیر صوری (غیر فرمال) سیستم و Harel Statecharts (بعنوان یم زبان بصری صوری) عمده ترین نقطه شروع این پژوهش ها هستند و در بیشتر موارد معماری به دست آمده Event-Based می باشد.در این مقاله ضمن معرفی روشهای تبدیل مذکور سعی شده است تا با تعریف پارامترهایی به مقایسه قابلیت نموارها معماری های مختلف به منظور تبدیل شدن به یک ساختار مناسب برای پیاده سازی بررسی شود.