سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یاسمن فتاحی ابرقوه – مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده:

شناسایی محیط و ادراک فضایی بسترارزشها انتظارات و وجوهات کیفی معماری است بطوریکه تشخیص و چگونگی رسیدن به این ادراک فردی یکی از محوری ترین شاخصه ها درتصمیم گیری ها و طراحی فضاهای معماری محسوب میشود درک محیط جز از طریق ادراک کیفیت های فضایی انجام نمی پذیرد واین کیفیت ها میتوانند ادراک فضایی را تحت تاثیر قرارداده و بهبود بخشند لذا هرچقدر این محیطها ازلحاظ کیفیت فضایی دارای غنای بیشتری باشند میتوانند رابطه مناسبتری را با بهره برداران برقرار سازند امروزه به دلایل گوناگون افزایش غنای کیفیت درمحیطهای انسانی و فضاها به مثابه آرمانی مشروع درصدر بسیاری از اسناد رسمی و شهرسازی به چشم می خورد که خود برخاسته از اهمیت این موضوع است به مثابه هدف و وسیله دراین پژوهش برای رسیدن به این مهم و شناسایی وجوهات کیفی فضاهای مهمتری دیروز و استفاده از آنها درطراحی محیطهای زندگی امروز دانشکده هنرومعماری دانشگاه یزد با تجربه ای حدود ۲۲ سال حضور دربافت تاریخی شهری و بهره برداری از بناهای تاریخی متعدد خانه رسولیان مورد مطالعه موردی قرارمیگیرد.