سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر فریدونی لطف آبادی – دانشجو ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
احسان ایمانیان – مدیرعامل و مدیر تحقیق و توسعه شرکت فراکوش سپاهان و مدرس دانشگاه آزاد ا

چکیده:

دراین تحقیق، سعی شده است با به‌کارگیری یک سیستم جدید تست غیر مخرب، عیوب داخلی مخفی قطعات ریخته گری دایکاست شده را تشخیص داده و قبل از انجام عملیات تکمیلی به خصوص عملیات پر هزینه ماشینکاری، قطعات نامطمئن را از خطوط تولید خارج نمود. این تست به این صورت انجام می‌گیرد که قطعه کار بین یک سیستم پرتوزای گاما در کنار یک مکانیزم آشکارساز مناسب قرار داده می‌شود و عملیات تست برروی قطعات انجام می‌گیرد. برا‌ی این منظور از چشمه پرتوزای امرسیوم ۲۴۱ و آشکارساز گایگرمولر استفاده شده است و پس از کالیبره نمودن دستگاه، تست‌های مربوطه صورت گرفت و در نهایت با انجام تست مخرب، ۵۰ قطعه آزمایش شده، ضریب اطمینان نزدیک به ۹۰% برا‌ی این روش حاصل شد. با توجه به زمان و هز‌ینه مصرف شده، ضریب اطمینان مناسب تشخیص داده شد.