سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

روزبه بالونژاد نوری – دانشگاه مازندران

چکیده:

با توجه به اهمیت و ضرورت مطالعه تورم در اقتصاد کلان، هدف اصلی از این تحقیق، بررسی وجود حافظه بلند مدت در نرخ تورم ایران می باشد. جهت آزمون این فرضیه، از مدل های ARFIMA و داده های بانک مرکزی در مورد نرخ تورم مربوط به سالهای ۱۳۵۱-۱۳۹۰ استفاده شده است. نتایج حاصل از روش های تخمین حداکثر راستنمائی و حداکثر راستنمائی تعدیل شده بیانگر وجود حافظه بلند مدت در نرخ تورم ایران می باشد. وجود حافظه بلند مدت، نشان دهنده ایستائی و پایداری نرخ تورم در ا قتصاد ایران بوده نشان دهنده این موضوع می باشد که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تامدتی طولانی باقی می ماند.