سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن رستمی مال خلیفه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات گروه ریاضی، تهران، ایران
الهه ملائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران

چکیده:

امروزه از تحلیل پوششی داده ها (DEA) به منظور ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) استفاده شایان توجهی می شود. از جمله کاربردهای این تکنیک ریاضیاتی می توان به بررسی عملکرد زنجیره تامین به عنوان یک پروسه تولیدی اشاره کرد. با توجه به آنکه، چنانچه یک واحد در DEA ناکارا تلقی شود، این عدم موفقیت علاوه بر ضعف مدیریت می تواند به دلیل وجود تراکم در ورودی های آن واحد باشد و نیز با نظر به آنکه مفهوم اقتصادی تراکم به طور وسیع در اکثر پدیده ها قابل مشاهده ست، لذا حضور آن را در پروسه تولیدی زنجیره تامین نیز نمی توان نادیده گرفت. در این مقاله ابتدا یک مدل DEA شبکه ای برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین آورده شده است. سپس با توجه به نقش بسزای محصولات میانی در زنجیره تامین، وجود تراکم در این محصولات بررسی شده است. که این امر منجر به ناکارایی زیر واحد و به طبع آن ناکارایی کل می گردد. در نهایت به منظور بر طرف کردن چنین مشکلاتی از یک مدل Inverse DEA کمک گرفته شده تا به واسطه آن بتوان مقدار ورودی مورد نیاز برای تهیه محصول میانی مطلوب را تخمین زد. در این صورت با این مقدار ورودی دیگر تراکم در محصولات میانی به وجود نمی آید.