سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی علاءالدینی – دانشگاه علم و فرهنگ – گروه مهندسی صنایع
صابر خسروی – دانشگاه علم و فرهنگ – گروه مهندسی صنایع
حسین رحمانی – دانشگاه علم و فرهنگ – گروه مهندسی صنایع

چکیده:

بی شک وجدان کاری و انگیزش از موضوعات قابل توجه در هر سازمانی می باشد.اما این موضوع در نهادهای دانشجویی اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا یکی از راههای ابتدایی برای تحریک انگیزش در سازمانهای اقتصاد محور مسائل مادی است. اما در نهادهای دانشجویی مسائل مادی بسیار کمرنگ است و برای تحریک انگیزش و وجدان کاری باید روی نقاط دیگری متمرکز شد. در این مقاله متغیرهای تاثیر گذار در تحریک انگیزش و وجدان کاری دانشجویان در نهادهای دانشجویی تحت عنوان فرضیات پویایی مطرح می شود. سپس به بررسی روابط بین این متغیرها در قالب نمودار علی- حلقوی و جریان پرداخته شده است. در نهایت میزان تاثیر هر یک از متغیرها روی وجدان کاری و انگیزش و میزان تاثیر آنها روی یکدیگر به وسیله معادلات داینامو تحلیل شده است. در این مقاله همچنان کوشیده شده است که روی ۳ متغیر ریسک پذیری مدیر ، تنبیه سازنده و عدالت در پرداخت حقوق و مزایا و تاثیر این متغیرها روی انگیزش و وجدان کاری به طور خاص متمرکز شود. در انتهای مقاله یک مطالعهی موردی که حاصا لجرای این پژوهش در نهادهای دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ است آورده شده است.