سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
مهین شفیعی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین جلالی فر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید جعفری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات حاد موجود در صنعت حفاری نفت و گاز بحث ناپایداری دیواره ی چاه می باشد بروز ناپایداری سبب اتلاف مقدار زیادی وقت و هزینه شده و حتی ممکن است منجر به از دست رفتن چاه نیز بشود لذا تحلیل و پیش بینی پایداری چاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پایداری یک چاه به عوامل متعددی مثل مسیر حفاری، شکل هندسی وآزیموت چاه ، تنش های برجا ، فشار منفذی و خصوصیات شیمیایی ومکانیکی سنگ و وزن گل بستگی دارد برای جلوگیری از ناپایداری دیواره چاه لازم است که اطلاعات دقیقی از تنشهای اطراف دیوارهی چاه و نحوه تاثیر آنها بر پایداری دیواره چاه داشته باشیم تا با تحلیل صحیح این تنشها بتوان طراحی دقیقی برای لولههای جداری و انتخاب سیمان مناسب انجام داد در این مطالعه ضمن تقسیم بندی عوامل موثر بر توزیع تنش، چگونگی تاثیرهر عامل در توزیع تنشهای وارد بر دیواره چاه تشریح و بررسی شده است