سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید زارع – دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ,دانشکده مهندسی ,گروه مهندسی مو
مصطفی کدخدا – دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ,دانشکده مهندسی ,گروه مهندسی مو
مهرداد کاشفی – استاد یار گروه مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد ,دانشکده مهندسی ,گروه

چکیده:

سخت کاری القایی یکی از فرایند های سخت کاری سطحی است که هدف از انجام ان افزایش مقاوم ت قطعه در برابرسایش و ارائه چقرمگی مناسب در هسته غیر سخت ان است که در صنایع خودرو و نیز تولید محورها کاربرد فراوانی دارد. تعیین عمق سخت شده موثر (Effective Case Depth) ونیز عمق سخت شده کل (Total Case Depth) چه در مرحله فراوری و چه در مرحله کنترل کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این تحقیق سعی شده است که روش های گوناگون تعیین عمق سخت شده با یکدیگر مقایسه شد ه و رابطه ای بین عمق سخت شده کل و عمق سخت شده موثر بدست اید به گونه ای که با تعیین عمق سخت شده کل بتوان عمق سخت شده موثر را با یک تخمین قابل اطمینان بدست اورد. نتیجه بدست امده نشان میدهد که این دو سختی با یکدیگر رابطه داشته و میتوان با اعمال یک ضریب مناسب به این مهم دست یافت .