سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسدا… خورانی – استادیار دانشگاه هرمزگان
احمد نوحه گر – دانشیار دانشگاه هرمزگان
زینب موسیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه هرمزگان
عاطفه جعفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه هرمزگان

چکیده:

این مقاله با هدف بررسی سینوپتیکی طوفان‌های گردوغبار شهر بندرعباس از نظر زمانی و مکانی در طی یک دوره آماری ده ساله (۱۳۸۰-۱۳۸۹) انجام گرفته است. بدین منظور داده‌های مختلف شامل زمان و تاریخ دیده‌بانی، سرعت و جهت باد و چگونگی تغییر وضعیت هوا در زمان وقوع و بعد از آن، از ایستگاه سینوپتیک بندرعباس تهیه شد. در این مطالعه با روش‌های آماری، داده‌های ذکر شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از تحلیل آماری و زمانی داده‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط ۱۹۴ روز در سال، هوا همراه با گردوغبار بوده و در طی دوره آماری ذکر شده وقوع این پدیده حالت سینوسی داشته است. علاوه بر این، فصول سرد سال با ورود سامانه‌های کم‌فشار و تشدید ناپایداری جوی شایع‌ترین زمان بروز این پدیده در بندرعباس می‌باشند.