سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پگاه احمری مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلام
صدیقه فاطمی – دانشیار، دکترای نماتد شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.

چکیده:

سیبزمینی محصولی با اهمیت اقتصادی بالاست که در نقاط مختلف دنیا، میزبان ۱۱ گونه نماتد انگل گیاهی میباشد. یکی ازخسارتزاترین این نماتدها، نماتد سیست طلایی سیبزمینی) PCN ) Globodera rostochiensis با دامنه جغرافیایی محدودشناخته شده که تا سال ۱۵۳۹ از ایران گزارش نشده بود. این نماتد برای اولین بار در استان همدان، قطب تولید محصول سیبزمینی در کشور مشاهده گردید. به دلیل جدید بودن آن برای ایران، اطلاعات چندانی درباره تغییرات جمعیت نماتد روی گیاهان مختلف وجودندارد. این موضوع، روی گیاهانی از خانواده Solanaceae از جمله گوجه فرنگی و بادمجان به همراه سیبزمینی رقم مارفونا که درسطح وسیع در همدان کاشته می شود، مورد بررسی قرار گرفت. تهیه ترشحات ریشه گیاهان، در ضمن رشد آنها با شستن خاک صورت گرفت. سیستهای PCN پس از ضدعفونی، در ظروف حاوی ترشحات ریشه هریک از گیاهان فوق بر روی شیکر قرار گرفت و نحوه فعالیت نماتد طی یک ماه و نیم بررسی گردید. نماتد در اثر تحریک ریشه های گیاهان تفریخ شده و به نسبت های مختلفیواکنش نشان داد