سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام بدل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
مجتبی کاهکش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این ازمایش درسال ۱۳۹۰ درشهرستان ملاثانی واقع دراستان خوزستان بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۴تکرار اجرا شد عامل اصلی دراین ازمایش دو رقم کلزا شامل هایولا ۳۰۸وهایولا ۴۰۱ و فاکتورفرعی نیز شامل ۶تیمار بود که عبارتنداز کاربرد علفکش ترفلان به میزان ۲/۵ لیتر درهکتار بصورت پیش کشت کاربرد علفکش بوتیزان استار به میزان ۲/۵ لیتر درهکتار بصورت پیش رویشی کاربرد علفکش نابواس به میزان ۳لیتر درهکتار کاربرد علفکش لنترال به میزان ۰/۹ لیتر درهکتار شاهد بدون علف هرز شاهد با علف هرز نتایج حاصل از این ازمایش نشان داد که سازگاری رقم هایولا ۴۰۱ با شرایط آب وهوایی خوزستان بهتر میب اشد همچنین توانایی بیشتر علف کش ترفلان درکنترل علفهای هرز کلزا مشاهده شد.