سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی حامدموسویان – مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیرا امیدوار – مهندسی شیمی
سیدحسین نوعی – مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خشک کردن یکی از روشهای نگهداری مواد غذایی است . از این روش بخصوص برای افزایش زمان ماندگاری میوه ها و سبزیجاتی که دارای آب زیاد هستند استفاده می گردد ., زیرا آب مهمترین عامل د ر ا یجاد فساد و رشد و فعالیت متابولیکی میکروارگانیسم ها می باشد . در این مطالعه پس از خشکنمودن برشهای سیب زمینی توسط توانهای مختلف مایکروویو و تبدیل آنها به پودرسیب زمینی , به بررسی تغییرات خواص این پودرها پرداخته شدهاست. برای نیل به این هدف , ترکیبات شیمیایی پودرهای سیب زمینی و منحنی های خشک شدن برشها ی سیب زمینی بررسی گردیدند . در نتیجهآزمایشات مشخص شد که در توانهای بالای مایکروویو سرعت خشک شدن بیشتر و اثر سوء کمتری بر روی ترکیبات شیمیایی گذاشته می شود .همچنین طی آزمایشاتی معیین گردید که بهترین ماده بازدارنده برای جلوگیری از ش رکت برشها ی سیب زمینی در واکنشهای قهوه ای شدن , متابی -سولفیت سدیم می باشد