سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا کهنسال – دانشیار و مدیر گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
هادی رفیعی دارانی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی و والویت بندی شیوه های نوین خدمات رسانی دربازارهای ارزاق شهرداری مشهد می باشد آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و همچنین پیمایش های میدان یدر سال ۱۳۸۹ بدست آمد تعداد کل پرسشنامه های تکمیل شده حدود ۳۰۰ پرسشنامه از مراجعه کنندگان ۵ بازار ارزاق شهرداری مشهد می باشد دراین مطالعه به منظور رتبه بندی شیوه های نوین خدمات رسانی از یکی از روشهای برنامه ریزی چندمعیاری MCDM) استفاده شد نتایج بررسی تجارب جهانی دراین خصوص نشان داد که وجود صرفه های ناشی از مقیاس به دلیل خریدهای عمده و بزرگ توسط فروشگاه ها و مراکز تجاری درکشورهای دیگر و همچنین کاهش واسطه های عرضه کالا نقش بسزایی برکاهش قیمت نهایی کالاها و خدمات مختلف دارد از دیگر نتایج حائز اهمیت درخصوص بازار رسانی کالاها و خدمات مختلف در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای پیشرفته آن است که ساختار بازاررسانی کالاها دراین کشورها به گونه ای است که از دست به دست شدن کالاها تا حدممکن کاسته شده و کالاها بیشتر بصورت عرضه مستقیم از طریق فروشگاه ها و مراکز تجاری بزرگ ارایه گردد که این امر باعث کاهش هزینه های عرضه کالاها و درنهایت کاهش قیمت تمام شده می شود.