سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد چراغی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

یون نیترات ازجمله مهمترین آلاینده های منابع آب های سطحی و زیرزمینی می باشد که علاوه بر چرخه طبیعی ازت در اثر ورود فاضلاب های کشاورزی ،مواد زائد جامد شهری و صنعتی ،تخریب جنگل ها و مراتع نیز وارد منابع آب شده و می توانند اثرات نامطلوبی بر مصرف کنندگان بر جای گذارند. برخی مطالعات نشان می دهد زنانی که آب آلوده به نیترات رادرطول دوران حاملگی مصرف می کنندبیشتر احتمال دارد یک نوزاد ناقص الخلقه داشته باشند،همچنین نیترات خورده شده توسط مادر می تواند مقدار اکسیژن در دسترس جنین را کاهش دهد.لذا این مطالعه با هدف تعیین مقدار یون نیترات در منابع آب شرب زیرزمینی شهرستان نهاوند ،استان همدان به مرحله اجرادرآمد. به منظور بررسی کیفیت آب های زیرزمینی مصرفی این شهرستان به نیترات، ۵۰ موردنمونه برداری صورت گرفت. سپس با استفاده ازروش اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش به ترتیب در طول موج ۵۰۰و۵۰۷نانومتر نمونه ها آنالیز گشت. نتایج نشان می دهد که دراکثر نمونه های آب، غلظت نیترات پائین تر از ۳۰ میلی گرم در لیتر بوده و در هیچ یک از نمونه ها غلظت نیترات بالاتر از حد مجاز ( ۵۰ میلی گرم در لیتر) نمی باشددر نهایت ازآنجایی که نتایج مطالعات مشابه در سایر مناطق کشور که نشان دهنده روند رو به رشد غلظت این یون در منابع آب می باشد ،در صورت عدم اعمال مراقبت های لازم درآینده نه چندان دور شاهد بالاتر رفتن غلظت یون نیترات از حدود استاندارد خواهیم بود.