سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
پرویز آبرومند آذر –
سعید حقیقی –
علی ماشینچیان مرادی –

چکیده:

این پروژه با هدف ارزیابی و تعیین اندازه‌گیری میزان غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیم، آرسنیک و جیوه در ناحیه رودخانه تجن در دریای خزر انجام گردید که وسعتی حدود ۴۰۰۰ متر را در برمی‌گیرد. در این بررسی تعداد ۷ ایستگاه در سه ناحیه رودخانه‌ای، مصبی و دریا انتخاب و پارامترهایی نظیر مقدار مواد جامد، pH و هدایت الکتریکی نیز در هر ایستگاه جداگانه اندازه‌گیری شد.هدف مورد نظر اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین در ایستگاه‌های نمونه‌برداری و مقایسه آنها با یکدیگر می‌باشد.جهت استخراج فلزات از روش std method Varian و همچنین روش متداول استخراج فاز آلی به آبی استفاده گردید. و جهت اندازه‌گیری دستگاه جذب اتمی کوره‌ای بکار گرفته شد.این مطالعه نشان داد که حداقل و حداکثر غلظت کادمیم در ۷ ایستگاه به ترتیب ppb6 و ppb22 می‌باشد و حداقل و حداکثر غلظت سرب در ۷ ایستگاه به ترتیب ppb12 و ppb24 بود. کمترین و بیشترین غلظت آرسنیک در ۷ ایستگاه به ترتیب ppb8و ppb 28می‌باشد. حداقل و حداکثر غلظت جیوه در ۷ ایستگاه به ترتیب ppb8/1 و ppb5 می‌باشد.بنابه نتایج و بررسی انجام شده مشخص گردید که در ایستگاههای مطالعه شده اختلاف معنی‌داری بین میزان آلاینده‌های مورد مطالعه نبوده است. و بیشترین غلظت سرب و آرسنیک در ایستگاه هفتم و بیشترین غلظت کادمیم وجیوه در ایستگاه اول می‌باشد