سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صدیق مرتضوی – گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محسن دهقانی – گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سارا احمدی پور – گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

شوینده ها بزرگترین گروه از ترکیبات آلی هستند که علاوه بر انحلال و پخش در آّب باعث کشش سطحی آب و خاصیت خیس کنندگی و امولسیون می شوند و قدرت پاک کنندگی را افزایش می دهند. در این بین آلکیل سولفونات خطی (LAS) از گروه سورفاکتانتهای آنیونی بیشترین استفاده عمومی رادارند واز طریق فاضلاب های صنعتی و خانگی که یکی از عمده ترین منابع آلودگی در کشورهای توسعه یافته در جهان است به آبهای طبیعی راه یافته و باعث وارد آمدن صدمات شدیدی به اکوسیستم طبیعی منطقه می گردند. در این مطالعه غلظت LAS در پساب خروجی تصفیه خانه اندازه گیری و جهت تخلیه به آبهای سطحی و مصارف آبیاری و کشاورزی با استانداردهای زیست محیطی مقایسه گردید. در این تحقیق بمنظور تعیین غلظت LAS 9 ایستگاه نمونه برداری در سطح شهر انتخاب گردید. و نمونه برداری در سه فصل متوالی بطول انجامید. مقدار LAS با استفاده از متد ۸۰۲۸ روش ( Crystal Violet) و HACH دستگاهاسپکتروفتومتر ۴۰۰۰/DR مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقدار LAS در فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه ۱/۵۳ -۱/۰۷ میلیگرم بر لیتر و در پساب خروجی ۰/۷۷-۰/۰۸ میلیگرم بر لیتر بدست آمد. همچنین راندمان این تصفیه خانه در حذف LAS در سه فصل بین ۹۲/۵-۲۸/۷ درصد بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که پساب خروجی بر اساس استاندارد محیط زیست جهت تخلیه به آبهای سطحیی ( ۱/۵ mg/l ) در سه فصل از حد مجاز کمتر بوده و جهت مصارف آبیاری و کشاورزی ( ۰/۵ mg/l ) در فصل زمستان و بهار بالاتر از حد مجاز بوده است.نظر به اینکه پساب خروجی در مسیر خود به سمت دریا از طریق خور گورسوزان با فاضلابهای خام مخلوط می گردد و مجدداً غلظت آن در ورود به دریا افزایش می یابد.