سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی CNG

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

تراکم شد ید جمعیت، ازدحام آمد و شد ، آلودگی هوا و اختصاص سالانه میلیون ها دلار یارانه سوخت به بخش حمل و نقل درون شهر ی از جمله مشکلات کلان شهر تهران است. با برنامه ریزی و توسعه مناسب ناوگان حمل و نقل عموم ی و صرفهجویی در مصارف انرژی حمل و نقل درون شهر ی میتوان بر بخشی از این مشکلات غلبه کرد . اتوبوس با توجه به سرانه فضا و مساحتی که اشغال میکند، گزینه مناسبی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کوتاه مدت و میان مدت محسوب میشود. نفت گاز و گاز طبیعی فشرده ، سوخت های اصلی ا ین وسیله نقل یه هستند که با در نظر گرفتن سهم اندک ناوگان اتوبوسران ی در آلودگی هوای شهر تهران۳ الی ۵ درصد و با عنایت به تجربه سا یر کشورها ، بهتر قرار گیرد. تحلیل های هزینهفایده (CNG) است ناوگان حمل و نقل سبک در اولویت اول استفاده از گاز طبیعی فشرده با استفاده از روش ارزش فعل ی خالص در خصوص استفاده از گاز طبیع ی و گازوئی ل به عنوان سوخت در ناوگان اتوبوسرانی تهران نشانگر آن است که در صورت افزا یش قیمت نفت به بشکه ای بیش از پنجاه دلار، کاهش قیمت وسا یل نقلیه گاز سوز و در نها یت بکارگیری درآمد ناشی از صادرات گازوئیل مازاد جهت توسعه ناوگان اتوبوسران ی تهران، گازطبیعی به عنوان جایگزین مناسب نفت گاز برای توسعه و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران قابل استفاده است.