سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
ناصر همدمی –
محمد شاهدی –
نسیم ادیب پور –

چکیده:

بسیاری ازفرایندهای مواد غذایی چه درمراحل تولید و چه درهنگام نگهداری شامل انتقال حرارت می باشند درک صحیح از خواص حرارتی از جمله هدایت حرارتی اهمیت بسزایی دارد و این اطلاعات بطور گسترده ای درطراحی فرایندها به کارمیروند و ازطرفی یکی از عوامل موثر درضریب هدایت حرارت میزان تخلخل می باشد دراین تحقیق ضریب هدایت حرارتی با استفاده از پروب هدایت حرارتی و تخلخل از طریق پردازش تصویری به کمک نرم افزار های فوتوشاپ و image.J- 4.4 درطی ۶ مرحله از پخت برای ۴ دمای پخت برآوردشد نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که تخلخل در طی پخت افزایش و هدایت حرارتی کاهش می یابد همچنین از میزان هدایت حرارتی با افزایش تخلخل کاسته می شود.