سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن شجاعی فرد – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا قدیریان – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
کوروش گودرزی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پمپ های روتس دارای کاربرد وسیعیدر صنایع خلاء ساز هستند. به همین دلیل شبیه سازی اینگونه پمپها به جهت بهبود عملکرد آنها حائز اهمیت است. در این راستا، نحوه طراحی لابی ها در این پمپ ها بر بسیاری از خصوصیات جریان بویژه دبی جرمی تاثیر می گذارد. در این پژوهش پس از شبیه سازی جریان، با تغییر دو پارامتر اساسی هندسیدر این پمپ ها یعنی h,k (مشخصات هندسی لابی ها) دبی لحظه ای نسبت به زاویه چرخش لابی ها به دست می آید. مقدار این دبی متغیر و وابسته به متغیر نقطه برخورد دو لایی است. مقدار دبی بدست آمده از تحلیل عددی تطابق خوبی با نتایج بدست آمده از روش تحلیلی دارد.