سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

هوشنگ شجری – دانشیار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
حسین استادی – استادیار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
الهام پیرمرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده:

اقتصاد ایران از جمله کشورهایی است که وابستگی شدیدی به درآمد نفتی دارد. همچنین کسری بودجه بالا را همراه با نرخ تورم بالا و تراز پرداخت های نامتعادل، برای دوره طولانی مدت تجربه کرده است. بعلاوه این متغیرها از معضلات اساسی در هر جامعه است که عدم توجه به آنها و آثاری که بر اقتصاد می گذارد، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کلان ایجاد می کند. به همین منظور در این رساله به بررسی این معضلات در ایران پرداخته می شود. این مطالعه وابستگی بودجه دولت به نفت و تأثیر بودجه بر تورم و موازنه پرداخت ها را مورد بررسی قرار می دهد. تحلیل ها مربوط به دوره زمانی ۸۸-۱۳۷۰ بوده که با استفاده سیستم معادلات همزمان (حاوی سه معادله) و به روش ۲SLS (حداقل مربعات دو مرحله ای) پرداخته می شود. بدین منظور از نرم افزارهای eviews3 و excel 2007 در این مطالعه بهره گرفته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بودجه با تراز پرداخت ها دارای رابطه مثبت و معناداری است که با یک درصد افزایش (کاهش) در بودجه، تراز پرداختها ۰۶% افزایش (کاهش) می یابد و با توجه به ضرایب موجود با یک درصد افزایش (کاهش) در بودجه، نقدینگی ۳۱% افزایش (کاهش) می یابد و رابطه مثبت میان این دو وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معناداری میان درآمد نفتی و بودجه دولت وجود دارد. با یک درصد افزایش (کاهش) در درآمد نفتی بودجه دولت ۵۴% افزایش (کاهش) خواهد یافت.