سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شیرین توفیق – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
جینا خیاط زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
زهرا غلامحسینیان – کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری

چکیده:

تمایز غضروف مهره درماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchusmykiss درتشکیلاسکلت لارو اولیه از مهمترین فرایندهای رشد و نموی است بهدلیل استفاده های دارویی از ترکیبات قندی اسیدی غضروف برخی ماهیان و ساخت غضروف مصنوعی درمحیط کشت امیداستبا استفاده از نتایج این تحقیق بتوان برای گسترش تکثیر و پرورش این ماهی درجنبه های متعدد شیلاتی تغذیه ای و دارویی بهره برد به این منظور ۳۰ قطعه لارو از اولین روزخروج از پوسته تخمHatching تاسن ۲۱ روزه ۲۱-۱dph صید درمحلول فرمالین ۱۰ درصد بافری تثبیت و پس از پاساژ بافتی و رنگ آمیزی ابی تولوئیدین و السین بلو نتایج شدت رنگ غضروف درنواحی مختلف بهر ه دربررسی میکروسکوپی درسه دمای زمانی ۷روزه اراهی شده دردوره اول ۷-۱dph درقوس خونبی و قوس عصبی رنگ بنفش نتیجه پدیده متاکرومازیابی تولیدی ندرماتریکس مزانشیمی پیشساز غضروف ایجاد شد رنگ السین بلو ضعیف گزارش گردید دردوره دوم ۱۴-۷dph لاکوناحفرات بافت غضروف تشکیل و غضروف اطراف نخاع و قوس خونی به شکل تک تکه دیده شد