سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم شاه چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت ازمواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
فروغ السادات دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت ازمواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد ژیانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هر یک از روشهای ذخیره سازی سوخت مزایا و معایبی دارند که می توان بسته به اندازه، شرایط مورد نیاز و توقعات مورد انتظار از سیستم پیل سوختی، روش مطلوب و همچنین جرم و حجم سوخت ذخیره شده را تعیین کرد. در حال حاضر هیدرید فلزی به عنوان ایمن ترین روش ذخیره سازی هیدروژن در کاربردهای عملی مطرح است. چنین سیستمی می تواند در دمای اتاق و فشارهای کم کار کند. به علاوه این سیستم بسیار فشرده است و دارای دانسیته حجمی حدود۴۰ است.لکن هیدریدهای فلزی دارای معایبی نیز می باشند. یکی از معایب آن کسر جرمی هیدروژن پایین (حدود۱wt% است.هدف از این تحقیق بررسی خواص سینتیکی و ترمودینامیکی هیدریدهای فلزی بعنوان ذخیره کننده هیدروژن و همچنین تانک های هیدرید فلزی است.