سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم حسناتی –
احمد سواری –
یدا… نیکپور –
کمال غانمی –

چکیده:

به منظور بررسی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای PAHs در آب منطقه خورموسی درخلیج فارس در پاییز ۸۸ نمونه برداری از آب زیرسطحی در سه ایستگاه جعفری، غنام و احمدی انجام شد نمونه ها توسط دستگاه کروماتوگرافی با راندمان بالا HPLC مجهز به دتکتور UV انالیز شد و غلظت ۱۶ ترکیبدر آنها محاسبه گردید میانگین غلظت PAH کل ۵/۳۸ میکروگرم برلیتر به دست آمده و خور غنام الوده تر از دو ایستگاه دیگر بود در همه نمونه ترکیبات ۳و ۴ حلقه ای غالبیت داشتند و ترکیبات PAHs موجود در منطقه هر دو منشا پیرولیتیک و پتروژنیک را دارا بودند همچنین خور موسی درمقایسه با استانداردهای جهانی و سایر مطالعات آلودگی بالاتری داشت.