سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی تاج ابادی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شیراز
مسینا صدقی – کارشناس زمین شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین
معصومه تاج ابادی – دانشجوی کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور – واحد اراک

چکیده:

پدیده اختلاط آب در نتیجه ترکیب آب های با منشأ مختلف صورت میگیرد. در بحث آب های زیرزمینی این پدیده بین آبخوان های مختلف در نواحی مختلف و یا در آبخوان های چند لایه اتفاق میافتد که بر کیفیت آب های زیرزمینی تاثیر میگذارد( ۱۹۹۳ Alley, ) . در این مقاله پدیده اختلاط آب های زیرزمینی در آبخوان دو لایه دامغان مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده به این صورت است که ابتدا با تلفیق داده های اکتشافی و ژئوالکتریک موقعیت آبخوان محبوس در سطح دشت دامغان مشخص شده است، سپس با انتخاب چاههای انتخابی کیفی به طور مجزا در آبخوان های آزاد و محبوس، پدیده اختلاط بین این آبخوان ها مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از روشهای تفسیر داده های هیدروژئوشیمیایی و بررسی پدیده اختلاط، ارائه گرافیکی و استفاده از نمودار پایپر میباشد. طرز قرارگیری نتایج آنالیز نمونه های انتخابی در لوزی نمودار پایپر و همچنین آرایش آن ها در نمودار های ترکیبی موید پدیده اختلاط آب زیرزمینی در آبخوان دو لایه دامغان میباشد. مقادیر زیاد سدیم، کلر و غنی شدگی همزمان آن ها در آب های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه، ناشی از انحلال رسوبات گچی و نمکی (رسوبات گچ و نمک میوسن) یا تغلیظ حاصل از تبخیر است.