سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری ساروقی – کارشناس اکتشاف معدن
پریسا یوسفی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
زهرا حسینی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

چشمه های آبگرم خرقان درمجاورت شهرآبگرم دراستان قزوین قرار دارند و ازپیشینه تاریخی بسزایی برخوردارند این چشمه ها درامتداد رشته گسل های شرقی غربی واقعندو متعلق به محدوده زمین گرمایی آوج یکی ازبیش از۱۴منطقه زمین گرمایی شناخته شده درایران هستند دمای آب این چشمه ها بین ۳۹تا۵۰درجه سانتیگراد است و ph اسیدی تاخنثی دارند بررسیهای هیدروژئوشیمیایی تیپ آب را Na-Ca-Cl-HCO3 نشان میدهد کاتیون و انیون غالب به ترتیب سدیم و کلر است فرایندهای شیمیایی حاکم برمنطقه عبارتنداز انحلالهای هالیت هوازدگی کانی های سیلیکاتته و کربناته و تبادل کاتیونی این آبها دردسته آبهای نابالغ قرار دارند شواهد زمین شناختی و هیدروژئوشیمیایی گویای آن است که گردش اب جوی درسیستم درزه ها شکستگیها و گسلهای منطقه دراعماق زیاد و تاثیر شیب زمین گرمایی باعث بالا رفتن دمای آب و درنهایت تخلیه درسطح زمین به شکل چشمه های گرمایی شده است.