سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه فردوسی
حسین محمدزاده – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
صلاح الدین ابراهیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه فردوسی

چکیده:

امروزه آب را می توان به عنوان یکی از عوامل بهبود و رشد اقتصادی کشورها محسوب داشت. همین است که نگهداری از منابع آب یکی از برنامه های کلان کشورها محسوب می شود. برای نیل به برنامه ریزی های کلان ، شناخت کافی از منابع آب و بخصوص آب شیرین ضروری است. از آنجایی که که دشت دامنه سهند به عنوان بزرگترین منبع تامین کننده آب شرب شهر تبریز قلمداد می شود مطالعه کمی و کیفی آب های زیرزمینی این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از برآورد میزان تغذیه و خروجی آب دشت ، بیلان آبی منطقه در سال آبی ۸۶-۸۵ محاسبه گردید. در ادامه با استفاده از داده های آنالیز شیمیایی سال آبی۸۶-۸۵ به بررسی کیفیت آب آبخوان منطقه پرداخته و نقشه های کیفیت آب زیرزمینی به همراه دیاگرام های کیفیت آب جهت تعیین تیپ آب زیرزمینی و تعیین استاندارهای آب شرب و کشاورزی رسم گردیده است. نتایج این بررسی حاکی از این واقعیت است که سطح تراز آب زیرزمینی در مدت زمان ۲۳ سال اخیر ۹/۶۲ متر افت کرده است. یعنی هر ساله۰/۴۲ متر از سطح آب زیرزمینی منطقه کاهش می یابد. روند افت سطح آب زیرزمینی در چند سال اخیر به علت ممنوعه بودن منطقه و حفاظت های انجام گرفته در آن رو به کاهش است. به طوریکه در سال آبی ۸۶-۸۵ سطح تراز آب زیرزمینی نه تنها افت نشان نمی دهد بلکه افزایش نیز داشته است.