سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه هنرنیا – کارشناس ارشد اقلیم شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور اربیل
علی دولتی مهر – رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات کاربردی اداره کل هواشناسی استان اردبیل
مریم سلاجغه – کارشناس هواشناسی کشاورزی هواشناسی استان کرمان

چکیده:

طراحی محیط و منابع با هدف بهره وری مناسی و مداروم به اطلاعات و آگاهی های متعددی نیاز دارد که یکی از این اطلاعات هواشناسی تبهیر و تعرق و ویژگی های فیزیوگرافی و توپوگرافی موثر بر این پدیده می باشد. با انجام مطالعه عوامل موثر و تشکیل دهنده این بخش به یررسی مطالعات فیزیوگرافی و شکل زمین اطلاعات پایه مورد نیاز فراهم می گردد. تبخیر و تعرق پتانسیل یکی از عوامل مهم سیکل هیدرولوژیکی است که باید در طرح های آبیاری ، تاسیسات ابی ، مطالعات زهکشی . هیدرولوژیکی برآورد شود. تبخیر ممکن است از سطح ازاد آب از سطح مرطوب خاکو یا بصورت تعرق از سطح گیاهان صورت گیرد. در اب و هوای خشک و نیمه خشک قسمت اعظم بارندگی های سالانه بلافاصله پس از بارش توسط تبخیر یا تعرق مجددا وارداتمسفر می شود. این حوضه از حوضه های کوهستانی کشور می باشد و در محدوده ای با مختصاتجغرافیاییبین ۳۳ ۴۸ تا ۳۷ ۴۸ طول شرقی و ۰۰ ۳۸ تا ۴۸ ۳۸ عرض شمالی در محدوده تقسیمات سیاسی استان اردبیل و شهرستان اردبیل قرار گرفته است. در این مقاله عوامل تاثیر گذار بر تبخیر و تعرق ایستگاه هواشناسی موجود در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.