سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا سجادی – کارشناس ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
نصراله کلانتری – استاد، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
جابر مظفری زاده – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، شرکت آب منطقهای بوشهر

چکیده:

در آبخوانهای ساحلی تهاجم آب شور و افزایش شوری آب زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. دشت عسلویه در جنوب غرب استان بوشهر، یکی از دشتهای ساحلی است که تهاجم آب شور به سفره آبدار ساحلی، منجر به بحرانی شدن وضعیت آب زیرزمینی در این دشت شده است. نتایج آنالیزهای شیمیایی عناصر عمده از ۲۶ نمونه آب چاههای منطقه نشان میدهد که زبانه آب شور به صورت غیر یکنواختی سفره آبدار ساحلی را مورد هجوم قرار داده است. نمودارهای ترکیبی روند خطی واضحی را بین عناصر سدیم و کلر نشان میدهند که منعکسکننده اختلاط آب شیرین و شور میباشد، همچنین استفاده از روش رول نیز مؤید نفوذ آب شور بخصوص در نواحی مرکزی و شمال غربی دشت و هجوم کمتر آن به قسمتهای شرقی (بدلیل تغذیه از سازندهای آهکی مجاور) است. نتایج این تحقیق نشان میدهد آب زیرزمینی منطقه عسلویه دارای تیپ کلروره- سدیک میباشد.