سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید بهین – دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین محمودی – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین تحقیق هیدرودینامیک راکتور ایرلیفت جریان داخلی با دو لوله مرکزی با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی CFD دربازه سرعت ظاهری گاز بین ۰/۱تا۰/۴ سانتی متربرثانیه شبیه سازی شده است شبیه سازی با مدل چندفازی اولر – اولر و مدل آشفتگی K-e استاندارد برای سیستم اب و هوا انجام گرفته است مقادی رتجربی سرعت چرخش مایع و کسرحجمی موجودی گاز دربالابر و دو ناودان داخلی و خارجی با نتایج دینامیک سیالات محاسباتی مقایسه و درسرعتهای ظاهری پایین گاز توافق بسیارخوبی مشاهده شد با افزایش سرعت ظاهری گاز از ۰/۳تا۰/۴ سانتیمتر برثانیه اختلاف مقدار پیش بینی مدل با مقدار تجربی افزایش می یابد که بیشترین تفاوت درپیش بینی سرعت چرخش مایع درناودان داخلی ۲۳درصد مشاهده می شود همچنین با مقایسه کسرحجمی گاز درراکتور ایرلیفت با دو لوله مرکزی و راکتور ایرلیفت با یک لوله مرکزی با حجم یکسان مشاهده گردید که راکتور ایرلیفت با دو لوله مرکزی کسرحجمی گاز بیشتری داشته که میزان انتقال جرم بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت.