سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود گرجی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

درانحلال هیدروژن درترکیبات هیدروکربنی مایع درفرایندهای مختلف نفت و پتروشیمی و بخصوص درواکنشهای هیدروژناسیون کاتالیستی کاربرد دارد بنابراین بررسی انحلال پذیری گاز هیدروژن درمخلوطهای هیدروکربنی ضروری به نظر می رسد ازطرفی انحلال گاز هیدروژن درسوخت تابع هیدرودینامیک فاز گازومایع می باشد دینامیک محاسباتی سیالات CFD یک ابزار مفید برای این منظورمیب اشد دراین تحقیق یک مدل دو بعدی cFD برای بررسی هیدرودینامیک انحلال گاز هیدروژن دریک مخلوط هیدروکربنی به کاررفته است برای این منظور مدل اولرین با بکارگیری روش حجم محدود استفاده شده است مدل استاندارد K-e نیز برای آشفتگی فاز مایع و گاز منظور شده است.