سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمدرضا جوان بختی – کارشنسای ارشد مهندسی اکتشاف نفت
بهنام حسینی شعار – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی صدیق عربانی – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
عبدالرحیم جواهریان – استادموسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

هیدراتهای گازی شبکه جامدی از مولکولهای آب هستند که با پیوند هیدروژنی به یکدیگر متصل شده و مولکوهای گازی را در خود جای داده اند مناطق قطبی و چندصدمتر زیربستر دریا دررسوبات اقیانوسی حاشیه ی قاره ای در صورت دارا بودن شرایط ترمودینامیکی مناسب و مقدار کافی گاز و آب مناطق مناسب جهت تشکیل هیدرات گازی به شمار می روند هیدراتهای گازی در طول دو دهه اخیر بواسطه ی دلایلی همچون تامین انرژی آینده خطرات زمین شناسی در اکتشافهای هیدروکربوری درآبهای عمیق و تاثیرات آن برتغییرات آب و هوایی جهان به عنوان موضوع مورد توجه محققین قرارگرفته است در راستای انجام مطالعات و هنگامی که اندازه گیری مستقیم ممکن نباشد روش لرزه ای به عنوان یک روش مرسوم و موثر درشناسایی رسوبات حاوی هیدرات گازی شناخته می شود وجود هیدرات هایگازی در یک منطقه بوسیله ی نشانه ی بازتاب کننده ی شبیه سازی شده ی بستر دریا برروی مقاطع لرزه ای شناخته می شود.